Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas panu Petr Tichý, se sídlem Na Gruntech 7, Zlín, 736 11, IČ: 13093231, zapsaném na referátu Okresního živnostenského úřadu na Okresním úřadu ve Zlín č. j.: ŽÚ-R/1890/92-F1 ev.č.: 370500-12376-01 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení
• e-mail
• telefonní číslo

 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zájmu o zapůjčení karavanu do vozíku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
RTG seznam.cz RTG pro identifikaci vstupů na web 1 měsíc Sklik.cz (seznam.cz) reklama

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti tichy.nabytek@seznam.cz…

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru:

webovky-levne.cz
Bc. Zdeněk Stojaspal
Hlucká 555
687 62 Dolní Němčí
IČO: 87529114

 

b. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• na přenositelnost údajů,